Είστε Έτοιμοι να Εκτοξεύσετε τις Ηλεκτρονικές σας Πωλήσεις;

Στην Retargeting.biz πιστεύουμε ότι ένας ιδιοκτήτης eshop δεν χρειάζεται να έχει κατάρτιση στο μάρκετινγκ για να κάνει ηλεκτρονικές πωλήσεις. Η πλατφόρμα της Retargeting αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της δημιουργίας αποτελεσματικών διαφημίσεων στο Facebook, Instagram και Google, αυξάνοντας τις πωλήσεις σας! Ταυτόχρονα, με την ενεργοποίηση εργαλείων όπως emails και pop-ups βελτιώνουμε την κερδοφορία σας και την πιστότητα των καταναλωτών σας.

Για κατόχους καρτών Mastercard® -20%

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Νεοφυής επιχείρηση

0 - 15 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Αναπτυσσόμενη επιχείρηση

+15 χιλ. - 40 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Επίπεδο εισόδου

+40 χιλ. - 70 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Επιχείρηση κλίμακας

+70 χιλ. - 140 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Ανερχόμενο αστέρι

+140 χιλ. - 200 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Στρατηγική επιχείρηση

+200 χιλ. - 300 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Ροκ σταρ

+300 χιλ. - 400 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Μονόκερος

+400 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

110€

/μήνα

(για χρήση λογισμικού)

+
200€

/μήνα

(για διαχείριση λογαριασμού)

=
380€

/μήνα

-20%
248€

/μήνα

1Οι όροι και οι προϋποθέσεις παρατίθενται παρακάτω

με έκπτωση ως -20% για τους κατόχους καρτών Mastercard για 6 μήνες!

Για κατόχους άλλων καρτών -15%

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Νεοφυής επιχείρηση

0 - 15 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Επίπεδο εισόδου

+15 χιλ. - 40 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Αναπτυσσόμενη επιχείρηση

+40 χιλ. - 70 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Επιχείρηση κλίμακας

+70 χιλ. - 140 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Ανερχόμενο αστέρι

+140 χιλ. - 200 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Στρατηγική επιχείρηση

+200 χιλ. - 300 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Ροκ σταρ

+300 χιλ. - 400 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

Η ΤΙΜΗ ΣΑΣ
package icon

Μονόκερος

+400 χιλ. επισκέψεις/μήνα

Απεριόριστος αριθμός Campaigns

24/7 AI Optimization

Αυτοματοποιημένο Bid Testing

Standard Recommendation Engine

Custom Εικαστικά

110€

/μήνα

(για χρήση λογισμικού)

+
200€

/μήνα

(για διαχείριση λογαριασμού)

=
310€

/μήνα

-15%
264€

/μήνα

2Οι όροι και οι προϋποθέσεις παρατίθενται παρακάτω

με έκπτωση ως -15% για τους κατόχους άλλων καρτών για 6 μήνες!

Όροι και Προϋποθέσεις για κατόχους καρτών Mastercard® -20%

1. Οι χρεώσεις ανά μήνα αλλάζουν βάσει της επισκεψιμότητας (sessions/περιόδους σύνδεσης) του ηλεκτρονικού καταστήματος πχ αν τον πρώτο μήνα έχουμε 10.000 περιόδους σύνδεσης/sessions τότε η χρέωση είναι 248 ευρώ ενώ αν τον δεύτερο μήνα έχουμε 20.000 περιόδους σύνδεσης/sessions τότε η χρέωση διαμορφώνεται στα 304 ευρώ.

2. Η έκπτωση -20% έχει διάρκεια 6 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης πληρωμής (1 ευρώ).

3. Η έκπτωση -20% μπορεί να γίνει και στη χρέωση μόνο του λογισμικού της Retargeting, χωρίς δηλαδή το κόστος διαχείρισης λογαριασμού.

4. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για τις νέες εγγραφές (νέους πελάτες) που έχουν γίνει μέσω της προωθητικής σελίδας της Mastercard.

5. Οι νέοι πελάτες μπορούν να αγοράσουν εξαμηνιαίο πακέτο με την ίδια ακριβώς έκπτωση (-20%) προπληρώνοντας την συνδρομή τους για 6 μήνες, κλειδώνοντας έτσι το πακέτο στο οποίο βρίσκονται για ένα εξάμηνο. Για παράδειγμα, αν τον τρέχων μήνα έχουμε 10.000 περιόδους σύνδεσης/sessions τότε το εξαμηνιαίο πακέτο είναι 248 ευρώ x 6 μήνες = 1.488 ευρώ ενώ αν τον επόμενο μήνα έχουμε 20.000 περιόδους σύνδεσης/sessions τότε δεν υπάρχει επιβάρυνση κόστους λόγω αλλαγής πακέτου, καθώς η συνδρομή έχει αποπληρωθεί για ένα εξάμηνο.

6. Η έκπτωση -20% για κατόχους Mastercard ισχύει μέχρι 31/12/21 αλλά υπόκειται σε πιθανές ανατιμήσεις των πακέτων της πλατφόρμας.

Όροι και Προϋποθέσεις για Κατόχους άλλων καρτών -15%

1. Οι χρεώσεις ανά μήνα αλλάζουν βάσει της επισκεψιμότητας (sessions/περιόδους σύνδεσης) του ηλεκτρονικού καταστήματος πχ αν τον πρώτο μήνα έχουμε 10.000 περιόδους σύνδεσης/sessions τότε η χρέωση είναι 264 ευρώ ενώ αν τον δεύτερο μήνα έχουμε 20.000 περιόδους σύνδεσης/sessions τότε η χρέωση διαμορφώνεται στα 323 ευρώ.

2. Η έκπτωση -15% έχει διάρκεια 6 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης πληρωμής (1 ευρώ).

3. Η έκπτωση -15% μπορεί να γίνει και στη χρέωση μόνο του λογισμικού της Retargeting, χωρίς δηλαδή το κόστος διαχείρισης λογαριασμού.

4. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για τις νέες εγγραφές (νέους πελάτες) που έχουν γίνει μέσω της προωθητικής σελίδας της Mastercard.

5. Οι νέοι πελάτες μπορούν να αγοράσουν εξαμηνιαίο πακέτο με την ίδια ακριβώς έκπτωση (-15%) προπληρώνοντας την συνδρομή τους για 6 μήνες, κλειδώνοντας έτσι το πακέτο στο οποίο βρίσκονται για ένα εξάμηνο. Για παράδειγμα, αν τον τρέχων μήνα έχουμε 10.000 περιόδους σύνδεσης/sessions τότε το εξαμηνιαίο πακέτο είναι 264 ευρώ x 6 μήνες = 1.584 ευρώ ενώ αν τον επόμενο μήνα έχουμε 20.000 περιόδους σύνδεσης/sessions τότε δεν υπάρχει επιβάρυνση κόστους λόγω αλλαγής πακέτου, καθώς η συνδρομή έχει αποπληρωθεί για ένα εξάμηνο.

6. Η έκπτωση -15% για κατόχους άλλων καρτών ισχύει μέχρι 31/12/21 αλλά υπόκειται σε πιθανές ανατιμήσεις των πακέτων της πλατφόρμας.

footer bg image