1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

a. Този документ съдържа Правила и Условия за употребата на уеб сайта www.retargeting.biz (наричани по-долу “Общи Условия”), определящи условията, при които всеки потребител може да посети или достъпи уеб сайта www.retargeting.biz, или да използва услугите, които са предлагани от www.retargeting.biz.

По смисъла на настоящите Правила и условия:
"Сайт" се отнася по-долу за страницата www.retargeting.biz;
"Доставчик" или “Retargeting.biz” се отнася по-долу за S.C. Retargeting Biz SRL, с офис на действие на адрес Румъния, Букурещ, Сектор 2, ул. “Василе Лескар” №178, ет. 2 с ДДС номер RO34270947, ЕИК: J40/3525/23.03.2015, имейл адрес: info@retargeting.biz, телефонен номер: +40-727-383-165;
"Услуга" се отнася по-долу за всяка услуга предлагана от www.retargeting.biz или всеки модул, или компонент от този източник;
"Потребител" се отнася по-долу за всяко лице, което посещава или достъпва www.retargeting.biz.
"Бенефициент" се отнася по-долу за всяко лице, което създава акаунт в www.retargeting.biz или желае да използва, или използва Услугата.
Неприемането на настоящите Общи условия или на каквито и да било други разпоредби от настоящите Общи условия изисква Потребителят/Бенефициента незабавно да спре да достъпва www.retargeting.biz. Продължаването на достъпването или посещаване на www.retargeting.biz, на някоя от неговите страници и/или използването на Услугата, както и на който и да е компонент от нея, представлява пълно и безусловно приемане на Общите условия и всякакви разпоредби от тях.

d. При регистрация, Потребителят изцяло и безусловно приема разпоредбите на настоящите Общи условия и разбира, че използва Услугата в нейното съответствие, включително използването на услугата за пробен период. Потребителите, които създават профил на www.retargeting.biz, разбират и приемат, че използването на техните акаунти, както и всяко достъпване или посещение на www.retargeting.biz или на която и да е страница от него и/или използването на Услугата, представлява цялостно и безусловно приемане на Общите условия и на всяка наредба от тях; неприемането на горепосочените Общи условия от горепосочените потребители поражда задължението им да спрат достъпване и употребата на уебсайта на Доставчика.

e. Бенефициентите се задължават да предоставят валидни, точни и сигурни данни, и информация при регистрация на сайта на www.retargeting.biz, при достъп и ползване на услугата, както и във всеки друг достъп и използване на www.retargeting.biz, за да предлагат или се възползват от услугите на www.retargeting.biz.

f. В случай на нарушение по какъвто и да е начин и в каквато и да е степен на някоя от разпоредбите на Общите условия, Бенефициента разбира и приема, че Доставчикът ще може да избере по свое усмотрение изцяло или частично да спре достъпа на Бенефициента за всяка услуга на Retargeting.biz. Също така Доставчикът може да не публикува съдържание изпратено от Бенефициента до Retargeting.biz, може да наложи постоянна забрана за достъп до една или няколко услуги, предлагани от Retargeting.biz, или да отмени акаунта на Потребителя/Бенефициента в www.retargeting.biz, без предупреждения, известия и изисквания на други формалности в това отношение.

g. Услугите, предлагани съгласно настоящите Общи условия, са за маркетингова автоматизация и ретаргетиране на посетители чрез персонализирано съдържание. Това включва, но не се ограничава до профилиране на потребителите на Бенефициента и е базирано на комуникация чрез персонализирани имейл съобщения, персонализирани попъп известия, Push известия и SMS съобщения, както и продуктови препоръки с релевантно съдържание и/или персонализирана реклама чрез интегриране с други доставчици (например Google, Facebook и Instagram). Поради тяхното естество, услугите се предлагат само във формат B2B - за фирми или частни лица, действащи в тяхното професионално качество.

h. Данните на абонатите на Бенефициентите се съхраняват на сървър на Retargeting.Biz с най-високо ниво на сигурност. При никакви обстоятелства Retargeting.Biz не препродава вашите данни, както и контакти на ваши абонати, маркетира и злоупотребява с данни на ваши абонати от списъкът ви с абонати, както и споделя данни с трети страни, освен ако това не се изисква от закона или вие сте дали вашето изрично съгласие за това. В случай, че ваш абонат се оплаче или се свърже с нас, ние ще препратим неговото съобщение до вас и ще изчакаме изрични инструкции. Само специално ауторизирани служители ще имат достъп до достъпване на лични данни на абонати. Всички лични данни от Бенефициента ще бъдат обработени съгласно Договора за Правила за Обработка на Лични Данни.

2. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

a. Потребителите могат да се възползват от услугите, предлагани от Доставчика, като създадат акаунт и по този начин станат Бенефициент. След създаването на акаунта си, Бенефициентите получават JavaScript код, който трябва да бъде интегриран в уебсайта на Бенефициента.

b. Услугите на Retargeting.biz се основават на приложение, базирано на технологии, които профилират посетителите на уебсайта ви и тяхното поведение според приложените настройки. Приложението може да следи и наблюдава до 40 параметъра в реално време, като всички се основават на действията на посетителите на уебсайта.

c. Чрез услугите на Retargeting.biz и в зависимост от зададените параметри, Доставчикът успява да установи защо посетителите на магазин не купуват и впоследствие комуникира с тях чрез персонализирана комуникация, изпращайки на всеки от тях известие в реално време/имейл/SMS съобщения/ или друго съобщение, чрез който се задоволят потребностите на посетителя, като по този начин се увеличава и обема на реализации.

d. Чрез услугите на Retargeting.biz се изпращат имейл или SMS съобщения. Те се изпращат чрез собствена платформа или чрез платформа на трета страна.

e. Чрез услугите на Retargeting.biz се получава информация от уебсайта на бенефициента и се изпраща на потребителя под друга форма, без намеса в нейното съдържание. Имайки в предвид, че Доставчикът не се намесва в съдържанието на уебсайта на Бенефициента, то цялата отговорност за съдържанието на неговия уебсайт се носи от Бенефициента.

f. Информацията за посетителите събрана чрез Услугите на Retargeting.biz се съхранявт за период от 6 месеца. Всички данни, които са по-стари от 6 месеца се изтриват. При поискване, всеки Бенефициент има достъп до база данни с персонализирана информация за своите потребители, но за да я получи е необходимо да се свърже с Доставчика.

g. Ако посетителят се наблюдава на 2 различни уебсайта чрез използването на услугите на Retargeting.biz, то доставчикът няма да използва информацията от единия уебсайт към другия уебсайт. За всеки уебсайт информацията се съхранява отделно.

h. При използването на услугите на Retargeting.biz, изпращачът може да се показва по следния начин, в случай на изпращане на имейли от името на бенефициента: Име на бенефициента чрез трета страна.

i. Чрез предлагането на Услугите на Retargeting.biz, Доставчикът не продава или не отдава под наем своите бази данни.

j. Услугите на Retargeting.biz имат достъп до Бисквитките създадени от бенефициента като бисквитка на първа страна. За използването на "бисквитки" на трети страни на своите уебсайтове, Бенефициентът има задължението да идентифицира правилното правно основание, включително да уведоми и да получи съгласието на всичките си потребители. По-подробна информация за тези аспекти можете да намерите в регистрационния имейл или в добрите практики и указания за защита на данните 2.0, които се намират, когато се впишете в акаунта си.

k. Бенефициентите са единствените, които отговарят за имейл адресите и телефонните номера, качени в базата данни за предоставянето на Услугата, както и за съдържанието на изпратените съобщения. При никакви обстоятелства Бенефициентът няма да може да позове или да се ангажира по какъвто и да е начин и в каквато и да е степен отговорността на Доставчика за съдържанието на имейли или SMS, изпратени след предоставянето на Услугите, тъй като Retargeting.biz е в ролята на хостинг доставчик за информацията качена от бенефициента и предлага само техническа функционалност.

l. Моля, имайте предвид, че SMS ще се изпраща само между 9:00 и 21:00 часа местно време на бенефициента.

m. Доставчикът не носи отговорност за извършването на услугите, поискани от бенефициентите. Доставчикът няма контрол върху съдържанието на изпратените имейли или SMS и не може да проверява или да наблюдава по какъвто и да е начин дали предоставените услуги отговарят на законовите разпоредби, които трябва да бъдат спазени от Бенефициента. Доставчикът не носи отговорност за преки или косвени щети, причинени от използването на Сайта или Услугата. Цялата отговорност принадлежи на бенефициента.

n. Персонализираните рекламни услуги се основават на интегрирането на доставчиците с други трети страни (като Google или Facebook). За да се предостави тази услуга на бенефициента, той трябва да осигури програмен достъп до профила си за реклами в Google или Facebook или да отвори нов профил по време на този процес. Моля, имайте предвид, че както при останалите услуги, това е автоматизиран инструмент, така че няма да зависи от действията или бездействията на Доставчика. От бенефициента зависи да реши дали и кога да го използва. По този начин Доставчикът не може да носи отговорност за каквито и да е преки или косвени щети, причинени от използването на Сайта или Услугата. Цялата отговорност принадлежи на бенефициента.

o. В случай на използване на услугите за препоръчителен двигател, Доставчикът ви информира, че това е напълно автоматизиран инструмент, който помага на онлайн магазините да предоставят напълно персонализирана информация, която помага при вземането на решения от потребителя, като се изучава поведението му и прави най-персонализираните препоръки. Използването на тази услуга зависи от качеството и количеството на входните данни, а не от действията или бездействията на Доставчика. Бенефициентът трябва да реши дали, кога и къде да го включи или да го изключи от уебсайта си. По този начин Доставчикът не може да носи отговорност за каквито и да е преки или косвени щети, причинени от използването на Сайта или Услугата. Цялата отговорност принадлежи на бенефициента.

p. За да създадем алгоритми и програми ("Инструменти"), които ни помагат да открием проблемни профили, можем да преглеждаме, копираме и вътрешно разпространяваме съдържание от имейлите на бенефициентите. Можем да използваме тези Инструменти за намиране на Бенефициенти, които нарушават настоящите Условия или приложимите закони.

q. Бенефициентът е отговорен за запазването на поверителността на потребителското име и паролата на вашият акаунт. Това включва отговорността за всеки акаунт, до който имате достъп, независимо дали сте го разрешили или не. Бенефициентът незабавно уведомява Retargeting.biz за всяко неразрешено използване на своите акаунти. Retargeting.biz не носи отговорност за загуби, дължащи се на откраднати или хакерски пароли. От съображения за сигурност Retargeting.biz няма достъп до текущата ви парола и може само да я промени ако е била забравена.

r. Retargeting.biz не познава вътрешното функциониране на организацията на бенефициента или естеството на личните взаимоотношения, поради което Retargeting.biz не аргументира споровете за това, кой притежава даден акаунт. Въз основа на съдържанието на имейлите в този акаунт, Retargeting.biz може да реши кой е собственика му и ако в съдържанието бъдат идентифицирани повече хора или лица, тогава Retargeting.biz ще разчита на информацията за контакт, посочена в акаунта.

s. Когато бенефициентът прави имейл маркетинг, то отскача от сървър на сървър, когато преминава през интернета. По пътя администраторите на сървърите могат да четат и виждат това, което изпращате. Имейлите не са създадени за поверителна информация. Ако имате нещо поверително за изпращане, моля, не използвайте услугите на Retargeting.biz.

t. Понякога Retargeting.biz преглежда съдържанието на имейл кампаниите на нашите бенефициенти, за да се увери, че спазват общите ни условия. За да подобрим този процес, Retargeting.biz разполага с софтуер, който ни помага да намерим имейл кампании, които може да нарушават нашите Условия. Тези отделни кампании за имейл маркетинг могат да се преглеждат от нашите служители или независими изпълнители. Това е от полза за всички наши бенефициенти, които спазват Условията за ползване, защото, наред с други неща, намалява количеството спам, което се изпраща чрез сървърите ни, и помага за поддържането на висока производителност.

u. Бенефициентът гарантира, че при използването на Retargeting.biz ще отговаря на всички приложими за него законови и подзаконови актове.

3. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ И ФАКТУРИРАНЕ

a. Цените на Услугите на Retargeting.biz са достъпни на страница - https://retargeting.biz/pricing и не включват ДДС. ДДС ще бъде добавен към клиентите в ЕС въз основа на ставката на ДДС на държавата-членка, в която се намира клиентът, освен ако не е предоставен валиден номер по ДДС.

b. Доставчикът незабавно изпраща фактурата след извършване на плащането с карта.

c. Фактурите и плащанията се автоматизират и не могат да бъдат променяни, така че съществува риск да се изтегли по-висока или по-малка сума. В този случай Доставчикът се задължава да върне разликата (ако са оттеглени повече пари) в рамките на 5 дни и Бенефициентите се задължават да платят на Доставчика разликата (ако оттеглената сума е по-ниска) също в рамките на 5 дни. Ако парите не се прехвърлят от Доставчика или Бенефициента, всяка страна дължи неустойка в размер на 0,1% от дължимата сума за всеки ден закъснение.

d. Плащанията се обработват от платежния посредник NETOPIA чрез платежната услуга MobilPay.

e. За всеки опит за измама на платежната система бенефициентът трябва да се обърне към MobilPay.

f. Докато сте бенефициент или имате неплатено салдо към нас, ще ни предоставите валидни данни за кредитна карта и ще ни упълномощите да приспадаме месечните такси от тази кредитна карта. Ще замените информацията за всяка изтекла кредитна карта с информация за друга валидна кредитна карта. Всеки, който използва кредитна карта гарантира, че е упълномощен да използва тази кредитна карта и че всички такси могат да бъдат таксувани чрез тази карта без да има отхвърлания. Ако по някаква причина не сме в състояние да обработим поръчката Ви с кредитната карта, ще се опитаме да се свържем с вас по имейл и да прекратим акаунта Ви, докато плащането Ви не бъде обработено.

g. Доставчикът може да предложи безплатен пробен период за няколко дни, като някои от функциите в договора на Retargeting.biz може да не са налични. Тази оферта би била валидна само за нови клиенти и може да бъде оттеглена по всякаква причина от Доставчика. Подробностите за тази оферта ще намерите тук - https://retargeting.biz/pricing

4. ПРАВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

a. Независимо от предходните разпоредби, Доставчикът или неговите партньори не притежават тези материали, за които друг носител на права е посочен на адрес www.retargeting.biz, информация предоставена от Потребители / Бенефициенти, или становища и / или коментари от всеки вид, изразени от Потребителите / Бенефициентите на Сайта по отношение на материалите от всякакъв вид, публикувани на www.retargeting.biz или по отношение на съдържанието на сайта като цяло.

b. Съдържанието и графичните елементи на www.retargeting.biz, включително, но не само, принадлежат на Доставчика и неговите партньори. Те представляват съдържанието на www.retargeting.biz.

c. Бенефициентът се задължава да спазва всички авторски права и всякакви други права върху интелектуалната собственост, които Доставчикът www.retargeting.biz и неговите партньори поддържат / във връзка с www.retargeting.biz и неговото съдържание, неговите услуги и всеки модул или компонент във връзка с тях.

d. Копирането, възпроизвеждането, публикуването, предаването, продажбата, частичното, пълното или модифицираното разпространение на съдържанието на www.retargeting.biz или част от него за цели, различни от лични или изрично посочените от Доставчика, е забранено.

e. Доставчикът www.retargeting.biz си запазва правото да съди всяко лице, което по някакъв начин нарушава горните разпоредби.

f. Всеки бенефициент, който изпраща по какъвто и да е начин информация или материали на www.retargeting.biz се задължава да не засяга авторски права, права върху интелектуална собственост или каквито и да било други права, в които трето лице може да се позове във връзка с материали и информация изпратени на www.retargeting.biz.Бенефициентите, които изпращат по какъвто и да е начин информация или материали, разбират и приемат, че нарушаването на това задължение по никакъв начин не може да ангажира отговорността на Доставчика, а само отговорността на съответните лица.

g. Всяко искане, свързано с авторски права, трябва да бъде изпратено по имейл на адрес info@retargeting.biz.

h. Строго се забранява използването на услугите на Retargeting.biz за изпращане на съдържание с вулгарен или неприличен език съдържащ незаконен, заплашващ, злоумишлен, неприличен, расистки, шовинистки текстове. Забраняват се текстове, които биха могли да дискриминират някое лице по какъвто и да било начин и да нарушат правата и свободите на трети лица съгласно действащото законодателство.

i. Потребителите / бенефициентите разбират и приемат, че Retargeting.biz им предлага само платформа за директен маркетинг и че сами са отговорни за всички материали, данни и информация публикувани или изпратени на www.retargeting.biz, независимо от формата и секцията, където те се появяват, за използването им, достъпа и ползването на Услугата и за всяко съоръжение, предлагано от retargeting.biz, и за каквито и да било правни и / или търговски последици, произтичащи от тях.

5.1. Обработка на лични данни като управител на данни

a. Съгласно разпоредбите на приложимото в Румъния законодателство за защита на данните, Retargeting.Biz има задължението да администрира в защитена техническа среда и само за целите на уведомяване на личните данни, които потребителите предоставят, данните, които принадлежат на потребителите и / или на неговите роднини, за да могат да използват услугите, поискани от Потребителя и предоставени от администратора на данни.
Моля, имайте предвид, че нашият уеб сайт и услугите се предлагат единствено B2B и затова не насочваме физически лица или отделни потребители нито към нашите услуги, нито към уебсайта. Въпреки това можем да събираме лични данни като например контакти на нашите бенефициенти.

Като администратор на данни, Retargeting.Biz обработва лични данни в посочените по-горе граници, които потребителят предоставя безплатно и по информиран начин за следните цели: публичност и маркетинг, договори и фактуриране и за администриране на уеб сайта www.retargeting. BIZ. Данните се събират по автоматизирани и неавтоматизирани начини.

Необходимо е Потребителят да ни предостави личните си данни, тъй като те са необходими за обработване. В случай, че не сте съгласни с обработването, последствието е, че няма да имате достъп до услугите на Retargeting.biz. За целите на маркетинга и рекламата, Retargeting.biz може да обработва само следните лични данни: IP адрес, имейл адрес, име и фамилия и телефонен номер. Retargeting.biz също може да използва "бисквитки" в собствения си уеб сайт за маркетингови цели.

Съгласно закона, обработената информация може да се използва само от администратора на данни. Тя може да бъде разкрита на нашите договорни партньори и публичните държавни органи, като може и да бъде прехвърлена в чужбина.

Съгласно действащото законодателство ползвателят има право на достъп до данни, правото на намеса върху данни, правото на възражение, правото на ограничение при обработката и правото да не подлежи на индивидуално решение. Потребителят има също така правото да възрази по всяко време, безплатно и лесно, без каквито и да е ограничения при обработката на неговите данни за маркетингови цели. За да упражни тези права, Потребителят може да изпрати писмено, датирано и подписано писмо, като използва кореспондентския адрес на администратора или имейл адреса: info@retargeting.biz.

Освен това имате право да се обърнете към съда и / или към Румънския орган за защита на данните (www.dataprotection.ro).

5.2 Обработка на лични данни като процесор на данни

В съответствие с правната рамка на ЕС за защита на данните (GDPR), Доставчикът обработва личните данни на Бенефициента (който управлява данните). Конкретен договор за обработка на данни между двете организации - въз основа на член 28 от GDPR, е налице като Приложение 1 от общите условия и може да бъде намерен в акаунта на бенефициентите.

6. ЛИНК КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

a. Потребителите / бенефициентите разбират и приемат, че retargeting.biz може да съдържа линкове или препратки към други интернет сайтове, включително сайтовете на доставчици на продукти и / или услуги, на които са публикувани рекламните банери на www.retargeting.biz, които доставчикът счита за полезни във връзка със съдържанието на www.retargeting.biz, но които не са под негов контрол или насока.

b. Доставчикът е освободен от всякаква отговорност по отношение на съдържанието или мненията, изразени на всички споменати по-горе интернет сайтове, както и тяхната коректност и точност, а Потребителите / Бенефициентите разбират и приемат, че тези интернет сайтове не се наблюдават, контролират или проверяват по никакъв начин от доставчика. При добавянето на линк или препратка към други интернет сайтове не се изисква тяхното одобрение по никакъв начин от Доставчика. Когато Потребителите / Бенефициентите посетят подобни сайтове, те го правят на свой собствен риск, като знаят, че използването на услугите, предлагани от тези сайтове, е предмет на условия, определени от администраторите на тези сайтове.

7. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

a. Като се има предвид, че Доставчикът предоставя хостинг платформа за анализ на данни и услуги за директен маркетинг само по искане на Бенефициента, Бенефициентът поема цялата гражданска и наказателна отговорност за съдържанието на изпратените SMS и електронни съобщения и последствията от използването им. Доставчикът не носи отговорност за изпращането на SMS или имейл, като Бенефициентът е единственият отговорник пред потребителите, пред която и да е трета страна и пред органите за спазване на законовите разпоредби и за всякакви преки или косвени щети, материални или морални , причинени от нарушения на правата на трети лица, за каквито и да било правни последици, произтичащи от тях, или за нарушение на действащото законодателство.

b. При никакви обстоятелства, независимо от изтъкнатите такива, Доставчикът няма да бъде отговорен пред Бенефициента по отношение на Услугите за всяка допълнителна сума в сравнение с действително платените от Бенефициента суми на Доставчика.

c. С ползването на Услугите Бенефициентът декларира, че притежава всички законни права върху базите данни с лични имена, на които ще бъдат изпратени SMS и имейли, че тази информация в базите данни е получена законно в съответствие с националното си приложимо законодателство с права на трети лица и всички действащи правни разпоредби за SMS и имейл отговарят на действащите правни разпоредби. Бенефициентите се съгласяват, че тези данни ще бъдат обработени съгласно договарящите правила за обработка на данни.

d. Доставчикът не поема задължение и не гарантира, безусловно или умишлено, за предоставените услуги. Поради настоящата интернет инфраструктура, Доставчикът не може по никакъв начин да гарантира, че изпратеният имейл е действително получен от всички потребители. Доставчикът полага всички разумни усилия да осигури предоставянето на Услуги и да се опита да коригира грешките и пропуските възможно най-скоро.

e. Доставчикът retargeting.biz не предлага никакви гаранции и не носи отговорност за резултата от Услугите, предоставени по искане на Бенефициента, за информация, предоставена чрез www.retargeting.biz от Потребители / Бенефициенти и при никакви обстоятелства не носи отговорност за всяка загуба или повреда, която може да възникне от използването на секция, последователност, страница на www.retargeting.biz, на Услугата или от невъзможността да я използвате, независимо от причината или от погрешното тълкуване на всяка разпоредба на www. retargeting.biz.

f. Потребителите / Бенефициентите разбират и приемат, че Доставчикът предоставя на Потребителите / Бенефициентите хостинг платформа, така че всички услуги и съоръжения, свързани с използването на Retargeting.biz, както и всички данни и информация, съдържаща се в тях, се предоставят "както е предоставена", " както е на разположение ", а потребителите / бенефициентите ги използват на свой собствен риск. Потребителите / Бенефициентите разбират и приемат, че Услугата, предоставена от www.retargeting.biz, се предоставя "така, както е", "както е налична" и да я ползва на свой собствен риск. Потребителите / бенефициентите разбират и приемат, че предоставянето на услугата може да бъде засегнато от определени обективни условия; както и всички услуги, предоставяни чрез retargeting.biz, те се предлагат съгласно принципа "както е предоставена", "както е на разположение", а Потребителите / Бенефициентите използват тези услуги на свой собствен риск. Следователно, Доставчикът не може да носи отговорност за всяка информация и данни, съдържащи се в съдържанието на www.retargeting.biz или получени от Потребители, включително, но без да се ограничава до онези, които се отнасят до оферти, услуги, данни и информация, свързани с използването на Услугата, или всяка друга дейност, свързана с използването и достъпа до Услугата и / или www.retargeting.biz, както и всички други правни последици, произтичащи от тях.

g. Потребителите / Бенефициентите разбират и приемат, че Доставчикът е освободен от всякаква отговорност в случай на прекъсване, възпрепятстване, неизправности или грешки в работата на www.retargeting.biz, в случай на технически повреди от всякакъв вид или грешки в предоставянето на Услугата и във всяка ситуация, при която не е доказано със сигурност, че грешките или техническите проблеми на гореизброените се дължат пряко и изключително на сериозната вина на Доставчика.

h. Изрично, Потребителите / Бенефициентите разбират и приемат, че Доставчикът е освободен от всякаква отговорност за преки или косвени щети, включително, но не само, загуба на печалба, търговски места или други нематериални загуби в резултат на използването на Услугата или друг аспект във връзка с Услугата и използването на www.retargeting.biz по какъвто и да е начин или правни последици, произтичащи от него.

i. Бенефициентите разбират и приемат, че Доставчикът е освободен от отговорност за изпратени съобщения и за съдържанието, изпратено до Потребителите чрез Услугата.

j. При форсмажорни обстоятелства Доставчикът и / или операторите, директорите, служителите, клоновете, дъщерните дружества и неговите представители са напълно освободени от отговорност. Форсмажорни случаи включват, но не се ограничават до грешки при експлоатацията на техническото оборудване на компанията, не функциониране на интернет връзката, атаки при отказ на услуга, не функциониране на телефонни връзки, компютърни вируси, хакерски атаки от всякакъв вид и намеса в всеки зловреден софтуер, неоторизиран достъп в системите на Retargeting.biz, операционни грешки, стачка и т.н.

k. Потребителите / Бенефициентите се съгласяват да защитават, застраховат и напълно компенсират Доставчика и / или неговите оператори, директори, служители, клонове, дъщерни дружества и представители срещу всякакви искания, действия, такси, загуби, щети, разходи (включително, такси за експерти и консултанти или изпълнители, съдебни такси, нотариални такси или такси за изпълнение), разходи, присъди, решения, глоби, наредби или други задължения, произтичащи от или свързани с други действия на Потребителя / Бенефициента във връзка с използването на Услугите.

8. ОСНОВНИ ПРАВОСЪДНИ СПОРОВЕ

Правата и задълженията на Потребителите / Бенефициентите и на Доставчика, изложени в Общите условия и всички правни последици, произтичащи от тези Общи условия, се тълкуват и се управляват в съответствие с действащото Румънско законодателство. Приложимото законодателство в отношенията, възникващи между Доставчика и Потребител / Бенефициент / друга страна, е Румънското законодателство. Законодателството, приложимо към всеки отчет или ефект, произтичащ от Услугата или достъпа до www.retargeting.biz, е Румънското законодателство. Всеки спор, произтичащ от или свързан с настоящите Общи условия, се урежда по взаимно съгласие. В случай на невъзможност за постигане на споразумение, спорът се решава от компетентния Румънски съд, разположен в района на Букурещ.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА

Доставчикът има право да изменя по всяко време и по какъвто и да е начин някое от разпоредбите на Общите условия или Общите условия изцяло, без предварително уведомяване и без да е задължен да изпълнява други формалности пред Потребители / Бенефициенти. Всяко изменение се счита за напълно и безусловно прието от всеки Потребител / Бенефициент чрез използване на услугите или достъп до каквото и да е съоръжение, предлагано от www.retargeting.biz. Във всеки един момент може да бъде извършено изменение. След изменението всяко неприемане на промяна отнема достъпа на съответния Потребител / Бенефициент до www.retargeting.biz и / или възможността да използва по какъвто и да е начин Услугата.