Резултати в реално време

Това са резултатите в реално време на всички клиенти на Retargeting

Клиенти

Моля, изчакайте...

Shadow

Имейл процеси

Моля, изчакайте... Изпратени

Shadow

Процеси в реално време

Моля, изчакайте... Визуализации

Shadow

Генерирани приходи

Моля, изчакайте... EUR

Shadow

Средно ниво на конверсии

Моля, изчакайте...

Shadow

Имейл процеси

Изпратени Уникални отваряния Уникални кликове Транзакции Приходи Ниво на конверсии

Cart Abandonment

0 0 0% 0 0% 0 0 0%

Cart Abandonment

0 0 0% 0 0% 0 0 0%

Cart Abandonment Reminder

0 0 0% 0 0% 0 0 0%

SMS Reminder

0 0 0% 0 0% 0 0 0%

Browse behaviour

0 0 0% 0 0% 0 0 0%

Browse behaviour

0 0 0% 0 0% 0 0 0%

Browse behaviour Reminder

0 0 0% 0 0% 0 0 0%

SMS Reminder

0 0 0% 0 0% 0 0 0%

Bounce Behaviour

0 0 0% 0 0% 0 0 0%

Wishlist

0 0 0% 0 0% 0 0 0%

Dynamic subscription

0 0 0% 0% 0 0 0%

+ many more email workflows

0 0 0% 0 0% 0 0 0%
Shadow big
... И още много, до 12 различни работни потока!

Процеси в реално време

Визуализации Уникални кликове Транзакции Приходи Ниво на конверсии

Live product recommender

0 0 0% 0 0 0%

Live dynamic subscription

0 0 0% 0 0 0%

Live cart abandonment

0 0 0% 0 0 0%

Live Upsell

0 0 0% 0 0% 0 30%
Shadow big